Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

(MGYOSZ)

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a Magyar Munkaadói Szövetség és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége egyesülésével jött létre 1998. július 23-án.

Az MGYOSZ országos gazdasági, munkaadói szövetség, amelynek célja olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység ellátása, mely a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását segíti és megteremti a Magyarországon működő tőke képviseletét is. A szövetség önkéntes társulással szerveződik. Az MGYOSZ meghatározó szereplője a tripartit érdekegyeztetésnek.

A Szövetség egyik legfontosabb célkitűzése a magyar gazdaság, versenyszféra szereplői közül a legszélesebb tagsági kör kialakítása és ennek révén egy kiterjedt és hiteles információs bázison alapuló professzionális érdekképviseleti munka megteremtése.

A Szövetség alapszabályának megfelelően tagjaink között közvetlen tagsággal rendelkező vállalkozások illetve szakmai szövetségek és regionális, megyei szervezetek találhatók. Mindezek révén az MGYOSZ az ipar a kereskedelem és a szolgáltatás valamennyi területéről többezer vállalkozást képvisel, amelyek több mint 1,2 millió munkavállalót foglalkoztatnak.

Az MGYOSZ -ban bizottságok és szakértői munkacsoportok működnek, amelyek a szakmai, gazdasági, munkaadói érdekképviseleti tevékenység főbb területei, a gazdálkodás funkciói szerint tömörítik a tagvállalatok és tagszervezetek képviselőit.

Az Európai Uniós csatlakozást követően 2005. január 1-től az MGYOSZ teljes jogú tagságot nyert el az európai munkáltatói szervezetben, az BUSINESSEUROPE -ben, így szociális partnerként európai szinten is képviseli és védi a magyar nagy- és közepes vállalatok érdekeit. A minél hatékonyabb lobbitevékenység érdekében a magyar munkáltatói szervezetek közül egyedül tart fenn önálló képviseletet Brüsszelben 2002 óta.

Képviselteti magát az ILO mellett működő Nemzetközi Munkáltatói Szervezetben (International Organization of Employers, IOE) 2005 óta és az OECD tanácsadó testületében, a BIAC-ban is 2006 óta. A Gyáriparosok és Vállalkozók Nemzetközi Kongresszusának keretei között (International Congress of Industrialists and Entrepreneurs, ICIE). szövetségünk aktív partnerséget ápol a volt FÁK országokbéli és a kelet-közép európai GYOSZ-okkal.

A Szövetség kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a világ számos munkaadói partner szövetségével együttműködési megállapodást is kötött: mind EU-s mind harmadik országbéli partner szövetségekkel.

A közép-kelet európai térség országainak együttműködését erősítve az osztrák (IV), a szlovák (RUZ), a cseh (SP), és a szlovén (ZDS) gyáriparos szövetségekkel együttműködve az MGYOSZ kidolgozott egy közép európai régió fejlesztését segítő programot, mely a lisszaboni stratégia elveit követve a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést helyezi középpontba.

 Az MGYOSZ tagszövetségeként kapcsolódunk a nagy hagyományokkal rendelkező szervezet munkájához.,mind országos,mind nemzetközi szinten.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége, 1997. márciusa óta önálló jogi személyiségű szövetségként működik megyénkben,.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségét - jogelődje 1902-ben alakult - jelenleg 68 szakmai, területi szövetség alkotja. E kapcsolatrendszerben 4400 cég érdekképviseleti feladatait látja el hazai és nemzetközi téren.

Megyénkben feladatunknak tartjuk tagjaink érdekei által meghatározott gazdasági, szakmai, munkaadói érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítői és érdekegyeztető tevékenység ellátását, valamint a hazai - ezen belül a regionális együttműködés - és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését.

A fentiekben vázolt feladatok megvalósítása és országos érvényesítése érdekében a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének területi tagszövetségeként végezzük munkánkat. Működésünk független politikai pártoktól, elsődleges célunknak tekintjük a munkaadói érdekérvényesítést mind a törvényalkotás, mind a végrehajtás terén. Tesszük ezt azért is, mert a megyénkben működő gazdasági szervezetek együttműködésére ágazattól függetlenül, valamint érdek-érvényesítésükre nagyobb szükség van, mint korábban bármikor.

Eszközrendszerünkhöz tartozik:

  • képviseletünk a megye területfejlesztési tanácsban;
  • képviseletünk a regionális munkaügyi tanácsban;
  • képviseletünk a regionális fejlesztési és szakképzési bizottságban;
  • törvénytervezetek, előterjesztések előzetes véleményezése;
  • MGYOSZ munkájában történő részvétel (ez rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít a politikai - gazdasági döntéshozás különböző szintjeivel);
  • informális kapcsolatépítő programok szervezése megyei és régiós szinten.

Tagvállalataink száma: 2011-ben 31. Olyan termelő cégekről van szó, melyek többsége a megyei TOP 50 listán is szerepelnek. Az MGYOSZ honlapján is tájékozódhat www.mgyosz.hu.

Bővíteni kívánjuk tagvállalataink körét, hogy minél szélesebb körű vélemény alapján tudjuk megfogalmazni és végrehajtani a vállalati a célok megvalósítását.